23 maart 2022

Bijdrage duidingsdebat Wouter Catsburg

Bijdrage Duidingsdebat verkiezingen Gemeenteraad 2022 Wouter Catsburg ChristenUnie-SGP Zeist

En nu heeft u, de inwoner, bepaald! En voorzitter zo op de oppervlakte lijkt het in Zeist wel een beetje voort te kabbelen. Waar 4 jaar geleden maar 1 partij stabiel bleef is het dit jaar stabiliteit troef. Niks geen ‘Strijd mee’ of dat we eindelijk weer eens ‘sociaal normaal’ moeten gaan doen. De inwoners van Zeist lijken tevreden met hoe het de afgelopen jaren in Zeist gegaan is, het moet goed blijven en kan beter worden. Over de opkomst is weer veel te zeggen, wij kijken er graag positief tegenaan: er zijn 252 meer inwoners gaan stemmen dan 4 jaar geleden. We hebben ze vrij gelaten en onze inwoners hebben ons niet laten vallen. Dat geldt zeker voor D66, 2 zetels winst, een geweldige prestatie, van harte gefeliciteerd. Er zijn slechts 2 zetels verschoven, van wat meer behoudend liberaal naar wat meer progressief liberaal, in zetels de enige winnaar, D66 van harte gefeliciteerd. Maar is dat ons hele lokale verhaal?

Dat denken wij niet, interessant is juist te kijken wat er niet veranderd is. Want hoe kan het dat in Zeist de zogenoemde lokale partijen niet groeien, per saldo zelfs 600 stemmen minder hebben? Misschien hadden ze samen toch sterker gestaan. En het laat de ChristenUnie-SGP zien dat alle 11 partijen maximaal lokale partijen zijn, geworteld in de samenleving en gericht op de inwoners van Zeist. CDA en ZB zijn gelijk gebleven is ook wel felicitatie waard. Maar meest bijzondere is toch wel gelijk blijven en toch winnen: GroenLinks. …… Roel, je verbazing over dit resultaat spatte van het scherm, het was kostelijk om te zien…. Maar van harte!

En als ChristenUnie-SGP zijn we dankbaar voor opnieuw 2 zetels, en met deze 2 zetels willen we weer een zoutend zout zijn zoals u van ons gewend bent, of met de woorden van de informateur van vier jaar geleden te spreken: De ChristenUnie-SGP zal ook de komende vier jaar een betrouwbare, constructieve, stabiele en verbindende partij zijn die gaat bouwen aan de bloei van Zeist

En voorzitter, dat willen we doen op basis van deze kernpunten:
1. Zorg voor de naaste (menselijkheid)
2. Zorg voor de schepping (duurzaamheid)
3. Een rechtvaardige overheid (eerlijkheid)
4. Zorgen dat er woningen gebouwd worden voor hen die daar naar snakken!
5. We moeten ook niet vergeten dat we nog steeds in maatschappelijk en financieel zwaar weer zitten. (realisme)

Zeist kent een traditie van een college van 4 partijen. Voorzitter, dat representeert een breed deel van de samenleving en wij vinden het daarom ook wenselijk om minimaal 4 partijen mee te laten doen. Uitbreiden naar 5 wethouders (fte) vinden we niet wenselijk. Er zijn best redenen voor te bedenken gezien alle opgaven waar we als gemeente voor staan. Maar gezien de bezuinigingen waar we voor staan is dit niet de goede weg. We vragen van onze medewerkers om slimmer te gaan werken, dat kunnen we ook van onze wethouders vragen waarbij ook de raad wel een rol heeft voorzitter maar daar hebben we het 1 april over. In parttime constructies kan het wel wat ons betreft, dan maak je de functie ook interessanter en aantrekkelijker voor mensen met jonge gezinnen.

Het lijkt ons logisch dat de formateur aan de slag gaat met de twee winnaars van de verkiezingen, GroenLinks en D’66 of zij een stabiele basis kunnen vormen voor het nieuwe college. Zeist heeft daarin toch gekozen voor een Zeist die een tandje bijzet voor de minder bedeelde naaste, een Zeist dat extra stappen zet in de strijd tegen de klimaatverandering en een Zeist dat serieus aan de slag wil met het bouwen van woningen……daar zal het college stappen moeten gaan maken. Wat ons betreft met opnieuw een hoofdlijnenakkoord waar wel duidelijke de urgente problemen van deze tijd benoemd en aangepakt worden. Die urgente vraagt ook om een breed draagvlak, in raad en samenleving. Daarom moet ook het handvat participatie vanaf dag 1 uitgangspunt zijn in het betrekken van onze inwoners.

Naast onze rol in de raad willen wij daarin ook opnieuw bereid onze bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en met de ervaring van afgelopen jaren denken we een waardevolle kandidaat voor het college te zijn. De afgelopen vier jaar hebben we laten zien dat we een realistische, betrouwbare en vooral ook een verbindende rol hebben vervuld, in de raad, in de coalitie en ook in het college. En dat zouden we graag willen voortzetten.

Wij wensen ons allen veel zegen en wijsheid toe en dat we de komende vier jaar met elkaar mogen bouwen aan de bloei van Zeist.