Je bent gekozen als lijsttrekker van de ChristenUnie-SGP in Zeist, wat kunnen we onder jouw aanvoering de komende vier jaar in de Zeister politiek verwachten?

Als ChristenUnie/SGP fractie staan we al jaren bekend als een kritische maar constructief meedenkende fractie met goed onderbouwde standpunten. Hoewel we maar twee zetels hebben wordt er naar ons geluisterd. We zoeken oprecht naar wat goed is voor de inwoners van Zeist, we zoeken niet het populisme. Die opstelling in de raad heeft er toe bijgedragen dat we afgelopen periode een wethouder hebben mogen leveren. Die lijn wil ik zeker doorzetten zowel kwalitatief als inhoudelijk. Pieter Verolme heeft het ChristenUnie/SGP geluid de afgelopen periode uitstekend naar voren gebracht in de raad. Ik hoop dat de komende jaren opnieuw te doen. Pieter en ik hebben ieder een eigen stijl en accenten maar inhoudelijk zal ik de lijn doorzetten dat we handelen vanuit Gods liefde voor deze wereld en dus ook voor onze gemeente. 


Kan je ons wat meer vertellen over wie je bent en waarom je in Zeist actief bent in de politiek?

In 1969 geboren op de Burgemeester Patijnlaan ben ik een “echte” Zeistenaar. Middelbare school periode gedaan op Lodenstein en Trigland (nu Hoornbeeck), daarna de HEAO in Zwolle. Na wat omzwervingen bij de Rabobank terechtgekomen waar ik 20 jaar gewerkt heb als specialistisch adviseur binnen de grootzakelijke markt.
De HEAO opleiding was de reden waarom ik gevraagd werd om politiek actief te worden voor de RPF (voorloper van de ChristenUnie). Er was iemand voor de commissie middelen nodig en omdat ik de HEAO gedaan had zou ik daar wel verstand van hebben…. Dat viel wel tegen omdat ik een heel ander

e richting binnen de HEAO had gedaan. Maar toch heb ik toen ja gezegd. Ik denk dat het ook iets is wat je “van huis uit” meekrijgt. Niet voor jezelf bezig zijn maar ook verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving, binnen en buiten de kerk. Inmiddels ben ik dus al weer zo’n 27 jaar politiek actief in verschillende functies en de laatste periode als wethouder. Mijn vrouw heb ik in de kerk (Bethel wijkgemeente) leren kennen en we zijn inmiddels 29 jaar getrouwd. Twee van onze kinderen zijn al het huis uit en de jongste is, zeg maar, voor de helft van de tijd nog thuis. Als ontspanning fiets ik graag, op de racefiets, mountainbike, of thuis op de spinfiets. Maar gewoon wandelen is ook heerlijk en zo makkelijk om te doen, gewoon schoenen aan en naar buiten….


De afgelopen periode ben je wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit, Openbare Ruimte en ICT geweest, wat zie je als een hoogtepunt uit deze periode?

Hoeveel mag ik er noemen? In duurzaamheid en mobiliteit zijn stevige nieuwe fundamenten gelegd afgelopen periode. Toen ik begon had ik op duurzaamheid één part-time externe medewerker, en nu is er een hecht team aan de slag met de ambities van de gemeente. Ik voel dat echt als het zorg dragen voor de schepping en deze op een verantwoorde manier doorgeven aan de volgende generaties. En dan heb ik het over duurzaamheid in brede zin, op een duurzame manier elektriciteit en warmte opwekken, biodiversiteit, schone lucht enz.

Op het gebied van verkeer is er ongelofelijk veel gebeurd om het fietsen in Zeist te stimuleren. Ik hoop dat u dat als lezer dagelijks merkt. Hoewel de auto belangrijk blijft hebben we de afgelopen 4 jaar toch meer focus op fietsen en wandelen weten te leggen want duurzamer en gezonder! Er zijn ook duidelijke keuzes gemaakt over hoe we met mobiliteit omgaan en hoe we wegen veiliger maken. Er werd in het verleden een weinig consequent beleid gevoerd op mobiliteit. Alleen een bordje met 30 maakt een weg nog geen “30-weg”. Daar is veel meer voor nodig.

In Zeist werken de ChristenUnie en de SGP al vele jaren intensief samen. Je hebt zelf een CU-achtergrond, waarin kan een SGP’er zich in jouw politieke inzet herkennen?

We zijn inderdaad twee partijen met ieder een eigen identiteit maar we vinden elkaar in de bron van ons handelen, de Bijbel. Mooi is dat terug te lezen op de landelijke websites: “het SGP-ankerpunt, de Bijbel blijft” en “de ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagtukken op het woord van God”. Ik denk dat “God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf” bepalen de keuzes. Daarom zet ik en de fractie ons in voor een rechtvaardig sociaal beleid (zorg voor de naaste) en zetten we fors in op duurzaamheid (zorg voor de schepping). Maar ook wil ik het geluid laten horen dat het niet goed is dat de samenleving altijd maar op zoek gaat naar meer en meer en maar voort dendert, er mag wel meer ruimte voor dankbaarheid en bezinning zijn, dat het wel een keertje genoeg is. En hoewel het “wat” ook belangrijk is maar het “waarom en hoe” van ons werk in de politiek is misschien nog wel belangrijker. Het werk in de Zeister politiek mag ik, en de hele fractie doen in afhankelijkheid van onze God.


Wat is jouw droom voor de gemeente Zeist?

Tjonge dat is wel een grote vraag. Ik zou hier toch het eerste deel van het nieuwe coalitieakkoord willen gebruiken: meer omzien naar elkaar. Maar dan ook echt vanuit het hart en niet vanuit het hoofd. Inwoners die niet alleen gaan voor het eigen gelijk en geluk maar kijken wat heeft deze samenleving nodig. Klinkt een beetje als “flower-power” realiseer ik me maar wat mij betreft het resultaat van God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.